Kimler Ev Vergisi Öder?

[ad_1]

Ev vergisi, bir bina veya taşınmazın sahibi tarafından ödenir. Bu vergi, belirli bir bölgede bulunan bir evin, işyerinin veya arsa sahibi tarafından ödenir. Vergi, belediyeler tarafından toplanır ve genellikle yıllık olarak ödenir.

Ancak, bazı durumlarda kiracılar da ev vergisini ödeyebilir. Örneğin, kiracıların kira sözleşmelerinde vergilerin kiracı tarafından ödeneceği belirtilmiş olabilir. Bu durumda, kiracı vergiyi ödemekle yükümlü olur.

Ayrıca, bazı ülkelerde, ev sahibi olmasa bile kişinin oturduğu yerde vergi ödenebilir. Örneğin, birçok ülkede oturduğu yerde vergi ödenir. Bu durumda, ev sahibi olmasa bile kişi ev vergisini ödemekle yükümlü olabilir.

Emlak beyanı, ev sahibinin emlak vergisini ödemek için gerekli olan bilgileri belediyeye bildirmesi anlamına gelir. Emlak beyanı, belediyenin evin yıllık vergi matrahı hesaplamasını yapmasına olanak tanır.

Emlak beyanı, belediyenin yerinde ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Emlak beyanı için gerekli belgeler arasında ev sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, İskân fotokopisi, adres ve telefon bilgisi, yapı ruhsatı, emlak bildirim formu gibi belgeler yer alabilir. Bu belgelerin tamamını hazırlamak önemlidir çünkü belediyelerin ihtiyacı olabilir.

Ev Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, taşınmaz mülke sahip olanlar tarafından yıllık olarak devlete ödenen bir vergi türüdür. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereği, konut, arsa, işyeri, arazi gibi taşınmazların sahipleri her yıl mayıs ve kasım ayları arasında düzenli olarak vergi ödemekle yükümlüdür. Bu Kanun hükümleri, ülkemiz içinde bulunan yapıların hepsini bina vergisine ve arsaları arsa vergisine tabi tutar.

Bu vergi, gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden hesaplanır ve vergi oranları yasalar tarafından belirlenir. Bu vergi her yıl değişebilir. Ödenmesi gereken vergi miktarı, mülkün cinsi, bölgede bulunması, yerleşim alanı gibi kriterlere göre farklı oranlarda belirlenir.

Ayrıca, emlak vergisi ödemelerinin yapılması için belediyeler tarafından belirlenen takvimlerde beyannamelerin sunulması gerekir. Vergi muafiyeti şartlarını taşıyanların durumunda, vergi muafiyeti için belediyeye başvuruda bulunulması gerekir.

Ev Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Ev vergisi ödemeleri için mükellefler farklı oranlarda ücret ödemektedir. Emlak vergisi, gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden hesaplanır ve her yıl değişebilir. Ödenmesi gereken vergi miktarı, mülkün cinsi, bölgede bulunması, yerleşim alanı gibi kriterlere göre farklı oranlarda belirlenir.

Kanunlar, vergi oranlarını bölgede bulunmasına göre belirler. Örneğin, büyükşehir sınırları içinde vergi oranı genellikle binde 2, büyükşehir dışındaki belediyelerde ise binde 1 olarak uygulanır. İşyeri ve dükkanlar için vergi oranı da bölgede bulunmasına göre farklılık gösterir. Büyükşehir içinde vergi oranı genellikle binde 4, büyükşehir dışındaki belediyelerde ise binde 2 olarak uygulanır. Arazi ve arsa için de vergi oranları bölgede bulunmasına göre değişebilir.

Bu vergi oranları, yasalar tarafından belirlenir ve her yıl güncellenebilir. Bu nedenle, emlak sahipleri her yıl vergi beyannamelerini düzenlemek ve vergi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, vergi miktarının hesaplanmasında kullanılan rayiç bedeli de her yıl güncellenir.

Kimler Ev Vergisinden Muaf Tutulur?

Emlak vergisinden muafiyet için, mülk sahiplerinin başka bir gayrimenkule sahip olmaması, söz konusu gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olması ve yazlık değil de daimi ikamet amacıyla kullanılması gerekir. Ayrıca, gaziler, şehitlerin dul ve yetim aileleri ve engelli bireyler de vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Bu durumları kanıtlamak gerekmektedir.

Ancak unutmayın ki, bu muafiyet şartları yasalar tarafından belirlenir ve her ülkenin yasaları farklı olabilir. Bu nedenle, vergi muafiyeti için gerekli şartları ve prosedürleri öncelikle ülkenizdeki vergi yasalarına ve belediyelerin vergi muafiyeti konusunda yayınladıkları düzenlemelerine bakarak öğrenmeniz önerilir.

Hangi Gayrimenkuller İçin Vergi Ödenmez?

Aşağıdaki yapılar statüsünden dolayı vergilere tabi değildirler:

  • Devlete ait binalar
  • Tarım işletme binaları
  • Orduevleri
  • Askeri gazinolar
  • İbadethaneler
  • Yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluk binaları
  • Barajlar
  • Devlete ait araziler
  • Mezarlıklar
  • Yabancı ülkelere ait arsalar kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisine tabii değil.

Ev Vergisinden Muaf Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Vergi muafiyeti için gayrimenkulün sahibi belediye üzerinden bir beyan dilekçesi sunmalıdır. Dilekçede gayrimenkulün adresi, bina vergisi sicil numarası, ada ve parsel numarası gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, SGK’dan alınan aktif sigortalı olunmadığını gösteren belge de başvurunun dosyasına eklenmelidir.

Ek olarak, vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen gayrimenkul sahipleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyede Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bir beyan dilekçesiyle başvuruda bulunmalıdır.

Dilekçede gayrimenkulün adresi, bina vergisi sicil numarası, ada ve parsel numarası gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan başvuru sahibinin aktif sigortalı olmadığını gösterir belge de başvuru dosyasına eklenmelidir. Bu belgelerin tamamının hazır olması gerekir.

Ev Vergisi Nasıl Sorgulanabilir?

Günümüzde vergi sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ev(emlak) vergisi sorgulamasının yapılabilmesi için e-devlet sitesine giriş yaparak arama butonundan “Vergi Borcu Sorgulama” ibaresini aratmak yeterli olacaktır.

Ev Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Emlak vergilerinizi zamanında ödeyemezseniz, biriken ödemelerinizi yapılandırarak bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Bu yapılandırma işlemi için mülkün bağlı olduğu belediye üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de vergi borcunuzu online olarak yapılandırmanız mümkündür. Bu yapılandırma işlemi, vergi borçlarının daha uygun şartlarla ödenmesini sağlar ve vergi borçlarının geri ödenmesi için birçok fırsat yaratır.

Kaynak: https://evinidodola.com/

[ad_2]

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*